Kommittéer - Sektioner

Kommittéer / sektioner

Kalmar Golfklubb består av medlemmar, anställda och ideella. Kommittéerna på klubben fyller en oerhört viktig funktion ur flera aspekter. Att delta i en kommitté innebär för många en gemenskap och utveckling. Det är en möjlighet att påverka och ta del av olika verksamheters funktioner. Om du har intresse av att engagera dig i någon av kommittéerna - gå in aktuell sida och kontakta nuvarande kommitté. Tillsammans gör vi Kalmar Golfklubb!