Personal

Här kan du se personal som är knuten till klubben och i förekommande fall kontaktuppgifter. I övriga fall hänvisar vil till
e-post reception@kalmargk.se eller telefonnummer 0480-47 21 11

 

Glen Möllesand
Glen Möllesand
Tillförordnad Klubbchef
Conny Karlesand
Conny Karlesand
Medlemskap/Bokning
Andreas Warme
Andreas Warme
Ekonomi/Ansvarig shop
Cilla Petersson
Cilla Petersson
Reception
Emelie Warme
Emelie Warme
Shop / Reception - föräldraledig
Pierre Hadevik
Pierre Hadevik
Tränare /Ansvarig Junior & Elit
Anna-Karin Kjellberg
Anna-Karin Kjellberg
Ansvarig reception
Åsa Gottmo
Åsa Gottmo
Tränare Junior
Ott Avango
Ott Avango
Course Manager
Ludwig Johansson
Ludwig Johansson
Banförman Nya banan
Johan Steen
Johan Steen
Greenkeeper
Lennart Berglund
Lennart Berglund
Greenkeeper
Mats Thuresson
Mats Thuresson
Ansvarig verkstad
Lars Haraldsson
Lars Haraldsson
Fastighetskötsel
Mia Alfredsson
Mia Alfredsson
Fastighetskötsel - Greenkeeper
Adam Munkhammar
Adam Munkhammar
Greenkeeper - mekaniker
Idris Abdallah
Idris Abdallah
Greenkeeper