Personal

Här kan du se personal som är knuten till klubben och i förekommande fall kontaktuppgifter. I övriga fall hänvisar vil till
e-post reception@kalmargk.se eller telefonnummer 0480-47 21 11

 

Christian Johansson
Christian Johansson
Klubbchef
Conny Karlesand
Conny Karlesand
Medlemskap & Bokning
Andreas Warme
Andreas Warme
Ekonomi
Linn Lindsäth
Linn Lindsäth
Digitaliseringsansvarig/marknad/kansli
Cilla Petersson
Cilla Petersson
Reception
Emelie Warme
Emelie Warme
Shop / Reception - föräldraledig
Magnus Andersson
Magnus Andersson
Tränare
Pierre Hadevik
Pierre Hadevik
Tränare - Ansvarig Junior & Elit
Anna-Karin Kjellberg
Anna-Karin Kjellberg
Tränare - Ansvarig reception
Åsa Gottmo
Åsa Gottmo
Tränare & Shop
Jesper Lindgren
Jesper Lindgren
Custom Fitting/utprovning
Ott Avango
Ott Avango
Course Manager
Filip Andersson
Filip Andersson
Banförman
Johan Steen
Johan Steen
Specialist Motorsåg - klippteam
Lennart Berglund
Lennart Berglund
Specialist Formgivning - klippteam
Mats Thuresson
Mats Thuresson
Ansvarig verkstad
Lars Haraldsson
Lars Haraldsson
Fastighetskötsel