Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande
Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavla vid tee 1 på Nya banan, i klubbhuset och på hemsidan www.kalmargk.se. Se dokument nedan. 
Beslutade av Kalmar GK:s styrelse och godkända av Smålands golfförbund 2023.