0480-47 21 11 0480-47 24 78

TÄVLA

På Kalmar Golfklubb anordnar vi en rad olika tävlingar under året. Vårt mål är att ha ett brett utbud av tävlingar. Vi vill att alla ska känna sig välkomna att anmäla sig till en tävling oavsett nivå. Att tävla kan vara en morot att prestera men att tävlandet har många fler värden än så. Träffa nya spelkompisar, testa på nya spelformer osv. Har du frågor kring tävlingar hoppas vi att du får svar på dem nedan, annars är du välkommen att ta kontakt med klubbens tävlingskommitté alternativt receptionen. Varmt välkommen med din anmälan.

Tävlingsinformation:

  • För att få spela en klubbtävling måste du minst ha hcp 54, det kan finnas undantag där lägre hcp krävs.
  • För att få pris vid klubbens tävlingar kräver vi representation vid prisceremonin. Är inte tävlingsledningen vidtalad så tillfaller priset således nästa spelare/lag i prislistan.

Tävlingsanmälan:

  • Via Min golf - Logga in, sök tävling, följ instruktionen och anmäl dig.
  • I golfterminalen i klubbhuset.
  • Personligen i receptionen. Inga anmälningar tas emot via telefon eller mail.
  • I samband med anmälan betalar du din anmälningsavgift. Det är först då anmälan blir giltig. Gäster som deltar i tävlingar betalar både tävlingsavgift och tävlingsgreenfee.

Tävlingsavgifter:

Tävling Startavgift
Singel (individuell) från 150 kr
Par från 300 kr/par
Lag (4 pers) från 600 kr/lag 

Tävlingsformer:

I vårt tävlingsprogram för året finns en rad olika tävlingsformer. Allt från individuella tävlingar till olika lagtävlingar. Läs mer om olika spelformer.

Generella tävlingsregler:

4.1 Caddieförbud i juniortävlingar 
En spelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden. Plikt: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag. Match eller slagspel - Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. Poängbogey: Se Regel 32-1b. En spelare som har en caddie i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han inte har caddie under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 

4.2 För sen ankomst 
Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt starttid, och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel i stället för diskvalifikation. 

4.3 Långsamt spel i slagspelstävlingar 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln. 
Plikt: Om en spelare överskrider tidsgränsen: Varning; Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen: Ett slag; Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen: Två slag. Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång: Diskvalifikation 

4.4 Persontransporthjälpmedel (PT) 
Spelare skall gå hela tiden under den fastställda ronden. Plikt: Matchspel: Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond; Två hål. 
Slagspel: Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond: Fyra slag. Match eller slagspel: Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. 
Poängbogey: Se Regel 32-1b.
En spelare som använder persontransporthjälpmedel i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han inte använder persontransporthjälpmedel under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

Lokala tävlingsregler:

5.1 Avbrott i spelet 6-8
a. Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst fem minuter vid kiosken.
b. Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen/kansliet detta genom signal med siren. Spelarna avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8. Följande signaler används: En lång signal. Avbryt spelet omedelbart. Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet. Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.

5.2 Övningsspel Regel 7-1
Övningsspel på tävlingsdagarna, före eller mellan ronderna är tillåtet på den bana som INTEär aktuell tävlingsbana,
på klubbens övningsområden kallat 21an-22an samt området väster om golfbanan utmed Värsnäsvägen, övningsgreenerna och drivingrange. 


5.3 Scorekortsinlämning Regel 6-6
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lagt sitt scorekort i avsedd korg vid Tävlingsexpeditionen eller lämnat det till tävlingsledaren samt lämnat byggnaden.

Plikt, om inte annat sägs i regeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens anslagstavla och i tävlingsanmälan.Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan ge tillsägelse och/eller annan disciplinär åtgärd.