Klubben


Välkomna på kunskapskväll!

Denna vinter erbjuder vi flera tillfällen för er medlemmar där vi går igenom allt från golfregler till tips och trix i den digitala golfvärlden. Vi tror att tillgänglighet av information, enkelhet och utbildning underlättar för medlemmar, gäster och vår personal. Nästa tillfälle: 

Slå inte out of bounds i den digitala golfvärlden! Digitalisering med Mikael Götesson.
När: OBS NYTT DATUM! 16/12 19:00-20:30
Var: Klubbhuset, Kalmar GK. 

Då den tidigare tiden (14/12) nu krockar med kommande höstårsmöte så har vi valt att flytta denna kunskapskväll till torsdagen den 16/12 19:00, en sittning för samtliga. 

Självklart bjuder vi på kaffe & kaka! 

Anmälan 16/12 19:00-20:30

Vision och verksamhetsidé

Vision
Vår vision är ”Kalmar Golfklubb – i livets alla skeden”. Vi finns till för alla som har ett intresse för golf, oavsett ålder och var i livet de befinner sig.

Verksamhetsidé
Golfklubbens verksamhetsidé är att ”på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Kalmar Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Målsättningar 2019 och framåt

Alla i föreningen – både professionella och ideella ska verka för dessa mål.

Medlemskap och klubbkänsla

• Klubbens medlemmar, anställda och gäster ska verka för ett bra bemötande som ökar trivseln, klubbkänslan och arbetsglädjen.

• Klubben ska fortsätta att utveckla värden kopplade till medlemskapet. Efterfrågat utbud av medlemskap, bra banor, ändamålsenliga byggnader, attraktiva aktiviteter och tydliga mervärden stärker viljan att vara medlem i Kalmar GK och gör det enklare att behålla och rekrytera nya medlemmar.

Bana och anläggning

• Klubben ska verka för att golfbanor, träningsområden och övriga anläggningar är ändamålsenliga och håller en hög kvalitet. Grunden för arbetet ska utgöras av en masterplan och en kontinuerlig förvaltningsstrategi.

• Klubben ska aktivt arbeta för att säkra vattentillgången på kort och lång sikt. Tillgången till
vatten är en grundförutsättning för att bibehålla en anläggning av hög kvalitet.

Ekonomi

• Verksamheten ska generera ett stabilt överskott. För koncernen Kalmar GK innebär det att målet är ett årsresultat efter finansnetto på 1 miljon kronor eller mer. Att verksamheten drivs med överskott innebär att vi kan trygga och utveckla verksamheten över tid.

• Verksamheten ska generera ett bra kassaflöde. Kassaflödet för koncernen ska uppgå till 1 miljon kronor eller mer på årsbasis. Kassaflödet definieras som: Årets resultat + årets avskrivningar - planenliga amorteringar - årets investeringar. Ett kassaflöde på denna nivå ska göra det möjligt för kommande investeringar samt minska skuldbördan och därmed också ränterisken.