Medlem
KALMAR GOLFKLUBB GRUNDPELARE

Verksamhetsidé

 

Kalmar Golfklubb är klubben där medlemmarna
är hjärtat i verksamheten.
Alla ska känna sig välkomna och inkluderade.
Spel ska erbjudas efter individens nivå.
Vår anläggning är en mötesplats och den är
också vårt gemensamma ansvar.

Värderingar

 

I Kalmar Golfklubb visar vi stolthet och omtanke
Vi är stolta över vår golfklubb och vi hjälps
åt att vårda den.
I Kalmar Golfklubb är vi vänliga och inkluderande
– Vi hälsar på varandra.
I Kalmar Golfklubb är vi respektfulla
Vi visarrespekt för alla på och utanför golfbanan.
I Kalmar Golfklubb upplever vi gemenskap
Vi trivs och har roligt tillsammans.
I Kalmar Golfklubb är vi ärliga
Golf är ett ärligt spel vilket vi visar i spel och uppträdande.

Vision

 

Kalmar Golfklubb är en självklar mötesplats året
runt där man känner sig välkommen. Här
erbjuds aktiviteter och upplevelser i en ständigt
utvecklande miljö.