Välkomna till handicap-kommittén

På varje klubb ska det finnas en handicapkommitté som kan hantera enskilda
individers handicapärende.


Om du gjort ett längre uppehåll – flera år – i ditt golfspel eller om du på grund av
skada, sjukdom eller liknade fått sämre spelkapacitet än ditt handicap visar kan du
hos handicapkommittén begära revision av ditt handicap.
För att handicapkommittén ska kunna göra en revision bör du under året ha
registrerat minst fyra, helst fler, ronder. Om resultatet (poängen) på fyra ronder är
någorlunda jämt kan det räcka, men om det är ett alltför varierande resultat kan det
krävas ett större underlag.


Handicapkommittén är restriktiv med höjningar och undviker att höja om inte starka
skäl föreligger. Tillfälliga svackor ingår som en del i spelet vilket inte kommer att
hanteras av handicapkommittén.
För att handicapsystemet ska fungera som det är tänkt och att man ska kunna tävla
mot varandra på ett rättvist sätt så förutsätts att alla registrerar alla sina ronder, bra
som dåliga.
Har du frågor kring ditt handicap kontakta oss via: kansli@kalmargk.se.

Hcp-Kommitté

Roger Grönblad
Roger Grönblad
Johnny Rytterlund
Johnny Rytterlund