NY BANKOMMITTÉ I KLUBBEN

På uppdrag av styrelsen 2021 bildades en bankommitté för att vara banchefen och styrelsen
behjälplig med utveckling av anläggningen.
Kommitténs uppdrag:

-Ska bestå av ett snitt av medlemmar i klubben. Både äldre och yngre män och
kvinnor.
-Ansvara för rekrytering, organisering och information till hålvärdar.
-Ska vara en instans att ta emot förslag på förbättringar och förändringar av
anläggningen.
-Bearbeta förslagen mot Masterplan och ekonomi.
-Hjälpa banchefen att prioritera och utföra olika typer av insatser under året.
-Stötta banchefen med att få ut information till medlemmar och gäster.
-Verka för att medlemmar blir delaktiga i klubben och öka förståelsen hos
medlemmarna att alla är delägare i banan och fastigheterna.

Bankommittén består av - se här

VI BEHÖVER BLI FLER HÅLVÄRDAR

I skrivande stund har alla hål på både Nya och Gamla hålvärdar på alla hål. Även områden kring
klubbhus och kiosk har ansvariga.
Hålvärdarnas uppgift är att vara banchefens förlängda öga och arm. Uppdraget tar några
timmar (tillsammans med kompisar) varje månad. Syftet är att höja finishen på
anläggningen.
Är du intresserad av att hjälpa till finns det fortfarande plats för dig.
Vi tar även gärna emot förslag från dig på vad du tycker kan förändras och förbättras på
anläggningen. Maila bankommitte@kalmargk.se .
Du kan naturligtvis även ta kontakt med någon i kommittén.
Vi kommer att informera under denna flik på hemsidan vad som sker.
Kalmar 2022-08-31

Hålvärdar Gamla banan