Junior

Träningsgrupper

När vi komponerar våra träningsgrupper tar vi hänsyn till flera olika faktorer. Den övergripande faktorn är ålder, kön, rätt längd på banan samt var i utvecklingstrappan var och en befinner sig.

Grupperna delas in i:

Äventyrarna 5-7 år, 8-10 år, Bredd 11-13 år och 14-21år.


Från ca 14 års ålder kan man välja ett mer tävlingsinriktat spår med tävlingar utanför klubben och då i första hand Teen Tour, på denna nivå finns det 2 grupper, första gruppen är Utveckling som riktas mot Teen Tour First/Future och nästa är Team 22 som riktas mot Teen Tour Future/Elit. OBS! Ålder gäller det år man fyller det angivna året.

Juniorkommitté

Pierre Hadevik
Pierre Hadevik
Tränare/Ansvarig junior & elit
Åsa Gottmo
Åsa Gottmo
Tränare
Mikael Svensson
Mikael Svensson
Jonas Larsson
Jonas Larsson
Mark Tysper
Mark Tysper
Stefan Eriksson
Stefan Eriksson
Lisa Harrysson
Lisa Harrysson
Lise-Lotte Bjelke
Lise-Lotte Bjelke