Vårarbete

Under våren är det många moment som genomförs innan man kan öppna banan.Man börjar med att få igång bevattningen på alla ytor. Därefter gödslas banan när förutsättningarna är rätt dvs marktemperaturen är minst +6 grader,det betyder att lufttemperaturen är oväsentlig på våren. Därefter luftar vi greenerna för att släppa ut eventuella giftiga gaser som har bildats i green profilen under vintern. Efter det dressar vi green ytorna och fyller lufthålen med sand som gör att nya rötter kan bildas och mår bra. En annan fördel med dress är att ytan jämnas till efter dressen.

När klippningen kommer igång så börjar vi med relativt höga klipphöjder men sänker ganska snabbt ett par gånger innan man är nere på rätt klipphöjd.