Luftning är en av de viktigaste åtgärderna som utförs på banan. Genom att lufta så tillför man syre till växtbädden för att skapa ett gynnsamt klimat för rötter och mikroliv.

Luftning - så här går det till

Luftning utförs på många olika sätt, spiker, krysstines och stickluftning sker i ytan medan hålpipning med solida pinnar görs på ett större djup. Hålpipning utföres för att ta bort thatch och ersätta med sand. Med thatch menas ett lager av ej nedbrutet organiskt material bestående av rötter, utlöpare, gamla plantor m.m. Dess vattenhållande förmåga kan liknas vid en tvättsvamp. Djupluftningen är till för mer dränerande förmåga och spräcka sk plogsula som ligger på 35-40 cm djup.

 


Luftning är en av de viktigaste åtgärderna som utförs på banan. Genom att lufta så tillför man syre till växtbädden för att skapa ett gynnsamt klimat för rötter och mikroliv.