Gödning är avgörande för banornas kvalitet och för att bibehålla en jämn tillväxt. Växternas och fortsättningsvis avses gräset i första hand, förmåga att växa bestäms av ett flertal tillväxtfaktorer. 

 

Tillväxtfaktorer

Ljus, värme, luft, vatten, kolsyra och näringsämnen som kväve, kalium, fosfor, kalcium m.fl. är yttre omständigheter och ämnen som är nödvändiga för gräsets utveckling. 

Gödningsformer

Flytande form: Direktverkande och ger effektivare upptag vilket kompletterar organisk gödning utifrån behov. 
Fast form: Organisk gödsel ( härstammar från levande, organiska växter eller djur). Detta är långtidsverkande vilket ger en jämnare tillväxt över tid. 

Hur går man tillväga

För att underlätta gödslingen används en speciell maskin, sputtruck. Användningen av detta är reglerat via kurser, så man lär sig att hantera detta rätt. 

Utmaningar

Definitionen stress beskrivs likt ett ogynnsamt tillstånd som påverkar eller hindrar gräsets ämnesomsättning, tillväxt eller utvecking betraktas som stress. Här är några exempel på orsaker till stress, klippning, näring, torka, isskador, växlande väder och trafik. För en välskött green, krävs ständig balans utifrån lagom vård. 

Exempelvis: Klippning har stor påverkan på gräsplantorna och hämmar blandannat  fotosyntesen. Kippning gynnar även svampar, likt Dollar spot och snömögel. Här krävs åtgärder som vältning, vassa kvivar och kreativ-behovsanpassad klippning.