Dressning är en viktig del av hela underhållningsprogramet av våra golfbanor. 
Två avgörande syften som bidrar till att skapa en jämn spelyta och samtidigt förbättrar gräsets hälsa och dränering.

Hur går vi tillväga?

Vi dressar greenarna varannan vecka under växtsäsongen när grästet är som mest aktivt och kan återhämta sig snabbt.
Dressning innebär att vi sprider ett tunt lager av sand för att jämna ut ytan på greener, fairways och tee boxar. Detta är ett avgörande moment för golfspel och efterföljs av rullning, för att säkerställa att sanden är jämnt fördelad. 

Varför är det viktigt?

Sanden ökar dräneringen, vilket minskar risken för vattensansamlingar och skador på gräset. Det hjälper även till att lätta upp marken och främjar lufttillförseln till gräsets rötter som är viktigt för dess hälsa och tillväxt.