Bokningsregler

 BOKA TID
Vid förhinder - kom ihåg att avboka din tid i så god tid som möjligt.
Detta ger andra möjlighet att spela.

Var på klubben i god tid innan spel och kom ihåg att ankomstanmäla dig i terminalen eller via en app.  Ej ankomstanmälda spelare följs upp via mail.
Lycka till !

Bokningsregler 2021

För att optimera tillgängligheten på våra banor och ge alla medlemmar samma förutsättningar för att boka starttider har följande bokningsregler beslutats av golfklubbens styrelse:

Starttider kan bokas 10 veckor innan speldag

Alla tider görs bokningsbara Online 10 VECKOR innan speldag. Detta gäller både medlemmar och gäster. INGA bokningar, bortsett från tävlingar och företagsgolf, görs innan 10 veckor. 

Medlemstider

Medlemmar har exklusiva tider på lördagar och söndagar kl. 09:00-12:00 på en bana per dag. Dessa finns tillgängliga att boka 5 dagar innan för medlemmar och 2 dagar innan för gäster. Medlem får boka en gäst tillsammans med sig 5 dagar innan.

Max antal bokade tider

Du kan som medlem ha max 4 tider bokade per bana samtidigt varav upp till 3 på vardagar och 2 på lördag/söndag/helgdagar. Du kan max boka en runda per dag. Vill du spela mer än en runda på samma dag hjälper vi dig från receptionen. 

Max-handicap

MAX-handicap tillsammans i bollen är 120. 

Ankomstanmälan

Alla som har en bokad starttid ska ankomstanmäla sig via golfterminalen i klubbhuset eller appen OnTag. Ej ankomstanmälda spelare kontaktas. Återupprepas detta 3 gånger bli spelaren av med rätten att boka tid.

Avbokning

Du kan avboka din tid själv (online eller via app) fram till 2 timmar innan start. Efter detta behöver du kontakta receptionen för att avboka.

 

Tillägg till funktionen ”Max antal samtidiga bokningar”

Vi har gjort ett tillägg till funktionen ”Max antal samtidiga bokningar”.

Där finns nu två val som klubben kan ställa in när Max antal bokningar ska bortses från. 
Det går nu att ställa in klockslag och x antal dagar när ny starttid kan bokas utan att Max antal bokningar kontrolleras.

Regel för Max antal bokningar per dag kontrolleras fortfarande.

Funktionen gäller också oavsett genom vilka kanaler som spelaren blir inbokad. Nya eller gamla GIT, MG mobil APP Min Golf eller Golfterminalen.   


Här kommer några exempel för ökad förståelse hur den kan användas

Vår exempelklubb har max antal bokade starttider 2 inställt för gäster och medlemmar, max en starttid per dag.

Den nya funktionen används där starttider släpps 2 dagar innan kl. 1500.

Exempel 1 - Anna

  • Idag är det torsdag den 25 mars.
  • Anna har uppnått det max antal bokningar som hon får ha.
  • Före 1500 kan Anna boka starttid 25 mars samt fredagen 26.e mars.
  • Efter 1500 kan Anna boka starttid 25 mars, fredagen 26.e mars samt en starttid på lördagen den 27.e mars."