Den som väntar på något gott - väntar ibland för länge. 
Nu är det äntligen dags att börja byta ut vårt bevattningssystem. Material från entreprenören börjar att anlända. Se bild.
Som vi har kommunicerat i flera kanaler så stänger Gamla Banan för säsongen den 2 oktober.
Den Nya banan är givetvis fortsatt öppet för spel. 

Vi kommer här informera löpande om hur arbetet framskrider.

Info kring banan 27/10

Förra gången jag skrev en längre statusrapport om banan hade vi en månad kvar till att bevattningsprojektet skulle starta, i skrivande stund har det varit igång i en månads tid. Många är nyfikna på hur det går och hur det ser ut. Fram tills nu har det gått väldigt bra, vi har för det mesta haft bra väder och bra jordmån. Sydsvensk bevattning har jobbat på hårt och ligger till och med något före tidsplanen. 4,5 hål är redan klara vad gäller sprinklerinstallation. 

Om ni kommer ihåg från tidigare i höst så förberedde vi Nya banan för höstens spel med luftning, dress och stödsådd av alla finklippta ytor. Nu medan Gamla banan varit stängd har vi passat på att göra något grövre insatser som vi normalt sett inte hinner med. 

Både greener, tees och foregreens har hålpipats, vertikalskurits (djupt!!), stödsåtts i flera riktningar och dressats. Tanken bakom detta är att utöka beståndet av ädelgräs på dessa ytor. Dessa gräsarter står bättre emot svampangrepp, slitage och det gör de med mindre närings -och vattenbehov än vitgröen som idag är den dominerande arten. Fullständig konvertering av gräsart är nästintill omöjligt i vårt klimat eftersom det passar vitgröen otroligt bra, men kan vi öka beståndet av ädelgräs till 50-60% över tid så kommer banan att vara mycket bättre rustad för framtida hållbarhetskrav från myndigheter. 

Under oktober har vi även genomfört en andra dressning av fairways på Gamla banan. Totalt på greener, tees, foregreens och fairways har det dressats ut 800 ton sand. Det gör att vi förbättrar jordstrukturen i skiktet närmast ytan, vilket höjer dess dräneringsförmåga över tid. 

Senaste veckans storm har inte haft större påverkan på träden på banan, mer än ett stort antal grenar som blåst ner. Däremot har nätet på driving rangen blåst sönder i stora delar. Planen är att till nästa säsong byta ut de delar som behövs på högra sidan, men att vi under 2023 får försöka hjälpas åt med att klara med det vi har. 

Passa på att njuta av höstgolfen på Nya banan, som är för årstiden i fint skick!

Väl mött på klubben!

Ott Avango, banchef

Info 26/11 kring bevattningsprojektet

Arbetet med bevattningssystemet fortlöper enligt plan. Hål 5-8 är klara sen 11-16 är också klara. Kan nämnas att planen är att jobba sig bort från dom blöta hålen innan det blir för blött. Just nu jobbas det på hål 10. Bild 3-4 visar före och efter installation.

Ny bevattning - Läs mer

Följ bevattningsprojektet via sociala medier

Nytt bevattningssystem/info kring banan

Publicerat: 2023-10-27 11:45 - Skrivet av Anna-Karin Kjellberg