Styrelse

Styrelsen i Kalmar Golfklubb består 2020-21 av sex ledamöter.
De är också ledamöter i golfklubbens helägda dotterbolag Kalmar Golf & Fritid AB.
Styrelsens medlemmar är:

 

Styrelse

Eje Wictorson
Eje Wictorson
Ordförande
Eva-Britt Svensson
Eva-Britt Svensson
Ledamot
Helene Borg
Helene Borg
Ledamot
Patrik Borg
Patrik Borg
Ledamot
Johan Andersson
Johan Andersson
Ledamot
Eva Härd
Eva Härd
Ledamot
Stefan Fransson
Stefan Fransson

Stefan har fr.om. 2021-11-04 valt att lämna sitt styrelseuppdrag. Detta pga fler sidouppdrag & tidsbrist. Vi tackar Stefan för hans tid i styrelsen. 

Valberedning

Maria Nyström
Maria Nyström
Valberedning
Glen Möllesand
Glen Möllesand
Valberedning