Styrelse

Styrelsen i Kalmar Golfklubb består 2020-21 av sex ledamöter.
De är också ledamöter i golfklubbens helägda dotterbolag Kalmar Golf & Fritid AB.
Styrelsens medlemmar är:

 

Styrelse

Eje Wictorson
Eje Wictorson
Ordförande
Ola Johansson
Ola Johansson
Ledamot
Carl Brinkefors
Carl Brinkefors
Ledamot
Eva-Britt Svensson
Eva-Britt Svensson
Ledamot
Helene Borg
Helene Borg
Ledamot
Patrik Borg
Patrik Borg
Ledamot

Valberedning