Träningsgrupper

När vi komponerar våra träningsgrupper tar vi hänsyn till flera olika faktorer. Den övergripande faktorn är ålder, kön, rätt längd på banan samt var i utvecklingstrappan var och en befinner sig.

Grupperna delas in i:

Äventyrarna 5-7 år, 8-10 år, Bredd 11-13 år och 14-21år.

Från ca 14 års ålder kan man välja ett mer tävlingsinriktat spår med tävlingar utanför klubben och då i första hand Svenska Juniortouren, på denna nivå finns det 2 grupper, första gruppen är Utveckling som riktas mot Svenska Junior Touren Div 3 & 2 och nästa är Team 25 som riktas mot Div 1 & Elit. OBS! Ålder gäller det år man fyller det angivna året.

Äventyrarna

Träningen skall inspirera barnen att förbättra sin koordination, balans och kroppskontroll genom olika övningar som på ett eller annat sätt även är relaterade till golfen. Vi börjar också på ett mjukt sätt att lära ut golfens grunder och de enklaste och vanligaste reglerna.

I utbildningen följer vi Svenska Golfförbundets Golfäventyret .

Anmälan och mer info

Bredd 11-21 ÅR

Det här steget riktar sig till alla som genomgått introduktionskurs eller nybörjarkurs som är på väg att mot Gröna Kortet och hcp 54 och sen vidare ner mot 36 och lägre i handicap. Det är träningsverksamheten där glädjen och kamratskap sätts i främsta rummet så ungdomarna lär sig tycka om golf och trivas på Kalmar Golfklubb.

 

Anmälan och mer info

Utveckling 14-17 år hosted by Stele Entrepanad

Detta är det första steget i vår utvecklingstrappa som är riktat till dig som är intresserad av att tävla. Du har regelbundet deltagit i Kalmar Junior Trophy och vill nu eller har du redan börjat tävla på Svenska Juniortouren.

Anmälan och mer info

Team 25 16-21 ÅR Hosted by Garantum Wealth Management

Detta är det andra steget i vår utvecklingstrappa som riktar sig mot tävlingsgolfaren. Träningen vänder sig till dig som tävlat på Teen Tour och nu klättrat till nivåerna Elit, Div 1 eller 2 på Svenska Juniortouren. 

Anmälan och mer info