0480-47 21 11 0480-47 24 78

Covid 19 och golfträning

Så här anpassar vi vår verksamhet till pandemin.

För att minska smittspridningen, av Covid 19, så anpassar vi vår verksamhet enligt följande:

- våra grupper innehåller max 8 deltagare

- vi rengör hjälpmedel och annan utrustning regelbundet. 

- vi strävar efter att vara utomhus majoriteten av tiden.

- vi håller avstånd till varandra. 

- vi stannar hemma vid symptom som snuva, hosta, feber.

Vi vill påminna om det egna ansvaret vi alla har för att minska spridningen utav viruset.