0480-47 21 11 0480-47 24 78

Tävlingsanmälan

  1. Välj tävling i vänstra kolumnen genom att klicka på den. 
  2. Tävlingsbeskrivning visas och vill du anmäla dig klickar du på den gröna knappen ANMÄLAN 
  3. I nästa fönster finns en knapp LOGGA IN en bit ner - klicka där och följ instruktionerna.