Medlemskap 2022

Publicerat: 2022-01-03 - 10:48 - Skrivet av Anna-Karin Kjellberg

Vi vill att du snarast möjligt meddelar oss om vilket medlemskap du skall ha under 2022.

Om du har för avsikt att ha oförändrat medlemskap under 2022 behöver du inte göra något.
Enligt stadgarna för spelrättsinnehavare, skall medlem som äger en spelrätt, innan den 31 december innevarande år meddela vilket typ av medlemskap medlemmen skall ha nästkommande år. Detta gäller för att äga en spelrätt. Men vi blir glada om även ni som inte har en spelrätt meddelar oss om ni ska vara medlemmar under 2022. Det skulle underlätta mycket för oss, i och med att vi inte behöver skicka en faktura till er.

Länk till anmälningsformuläret