0480-47 21 11 0480-47 24 78

Styrelse

Styrelsen i Kalmar Golfklubb består 2020-21 av sex ledamöter. De är också ledamöter i golfklubbens helägda dotterbolag Kalmar Golf & Fritid AB. Styrelsens medlemmar är:

{personal_name}
 • Eje Wictorson

 • Ordförande
 • E-post
{personal_name}
 • Ola Johansson

 • Ledamot
 • E-post
{personal_name}
 • Carl Brinkefors

 • Ledamot
 • E-post
{personal_name}
 • Eva-Britt Svensson

 • Ledamot
 • E-post
{personal_name}
{personal_name}