0480-47 21 11 0480-47 24 78

Medlemsförändring

Eventuella ändringar i ditt medlemskap inför 2021 ska vara kansliet tillhanda senast 31/12.

  • SPELRÄTT Du som är introduktionsmedlem. För att  teckna ett medlemskap 2021 krävs att du innehar en spelrätt, antingen ägd eller lånad.
  • DU SOM ÄGER EN SPELRÄTT. Du vet väl om att du kan hyra ut din spelrätt om du själv har ett vilande medlemskap.
  • Kom ihåg att det medlemskap du, som spelrättsinnehavare, har vid årets slut är det du förbundit dig till för 2021.

För att meddela ändringar i medlemskapet klickar du på länken här!

LÄNK