0480-47 21 11 0480-47 24 78

Så här påverkas golfspelet av Coronaviruset

Kalmar Golfklubb följer de rekommendationer som är i SGFs linje kring hur vi förebygger smitta av Coronavirus på golfbanan. Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade kring riktlinjerna och ta ansvar för att de efterlevs.

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. Nedan finns en förteckning över de viktigaste aspekterna för Kalmar Golfklubbs verksamhet.

Vänligen följ dessa och bidra inte till att sprida missuppfattningar eller tolkningar av myndigheternas beslut.

Kalmar Golfklubb kommer göra avvägningar baserat på myndigheternas beslut avseende olika aspekter av vår verksamhet.

Allmänna råd:

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom av Covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, 

Lokala coronarestriktioner – så påverkas golfen

Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört skärpta allmänna råd i 13 regioner i Sverige: 

I de skärpta allmänna råden avråder FHM bland annat från att delta i möten, idrottsträningar (undantaget barn och unga födda 2005 och senare), matcher och tävlingar. 

Läs råden samt hur länge besluten gäller i de olika regionerna

Nedan är SGF:s nya rekommendationer för golfverksamhet i regioner med skärpta allmänna råd, samt hur även övriga regioner påverkas av de skärpta råden.

Sällskapsspel

► Sällskapsspel kan fortsätta även i regioner som omfattas av skärpta råd, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel.

►Med anledning av det lokala rekommendationerna rekommenderar Kalmar GK att sällskapspel sker med familj.

Tävlingsspel

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera några golftävlingar inom regioner som omfattas av skärpta råd.

► Övriga regioner bör inte arrangera tävlingar som inbjuder till resor från regioner som omfattas av skärpta råd. Utöver det gäller oförändrade tävlingsrekommendationer i övriga regioner – läs här.

Träning

► SGF:s rekommendation är att inte arrangera organiserad träning i regioner som omfattas av skärpta råd, varken utomhus eller inomhus, för spelare födda 2004 eller tidigare.

► För övriga regioner gäller oförändrade rekommendationer kring träning.

► För golfgymnasieverksamhet (RIG och NIU) bestämmer den enskilda skolan över elevernas skoltid. Utanför skoltid gäller rådet för spelare födda 2004 eller tidigare att inte träna i organiserad form i regionerna som omfattas av skärpta råd.

Årsmöten

► Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s generella rekommendation är att årsmöten (höstmöten) hålls digitalt. Det gäller särskilt i de regioner som omfattas av skärpta råd.

Kalmar Golfklubb vidtar också följande åtgärder

►Delar av klubbhuset, loungedelen stängs av. Omklädningsrum och toalletter där finns tillgängliga. 

►Hjärtstartare och terminal finns har flyttats ut i foajén i klubbhuset. Där finns även tomma scorekort vilket vi rekommenderar. 

►Personal som har möjlighet ska arbeta hemifrån och kontakt sker i första hand via mail eller telefon.

Övriga möten och sammankomster

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera någon typ av fysiska möten, utbildningar eller andra sammankomster i de regioner som omfattas av skärpta råd. De bör genomföras digitalt eller skjutas upp.

► SGF:s starka rekommendation är att inga sammankomster arrangeras i någon del av landet som inbjuder till resor från de regioner som omfattas av skärpta råd.

Verksamhetsansvar

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt operativ chef. De generella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben har ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

SGFs riktlinjer kring golfspel under corona