0480-47 21 11 0480-47 24 78

Nu söker vi hålvärdar till 2021

För att öka kvalitén på våra banor och samtidigt bidra till att öka trivsel och gemenskap i klubben söker vi nu Hålvärdar. Detta är ett engagemang som är guld värt och som kan göra stor skillnad för upplevelsen av våra banor. Va med och gör skillnad!

Målet är att inför 2021 först och främst tillsätta hålvärdar för den Gamla Banan. Som Hålvärd för ett hål engagerar man ett antal golfvänner/kompisar som man sedan har till sin hjälp. Vår banchef Ott Avango kommer att ha en gemensam genomgång med alla Hålvärdar och vara behjälplig med material och verktyg som ni anser behövs. Arbetsuppgifterna kan bestå av att laga uppslagen torv på fairway, skära bort gräs runt sprinklerlock och avståndsmarkeringar, samla ihop nerfallna grenar, ta bort ogräs i bunkrar osv. Arbetsgruppen för de olika hålen bestämmer själva hur mycket tid som ska läggas på detta. 

Ditt engagemang kommer att göra skillnad!

  • Vi söker dessutom medlemmar som kan tänka sig att ansvara för plantering och skötsel av blommor, möblering och den allmäna ordningen runt klubbhus och gamla shopen. 
  • Skötsel av bag-bod
  • Skötsel av våra träningsområden

Frågor besvaras av Ulf Palmberg 0708-219404 eller Thord Ljunggren 0707-749093

Din anmälan gör du via denna länken