0480-47 21 11 0480-47 24 78

Kallelse till Årsmöte 2021

Härmed kallas medlemmar i Kalmar Golfklubb till vårårsmöte. Mötet äger rum torsdag 25 mars kl. 19.00. Precis som höstmötet kommer det ske i digital form och anmälan gäller.

Anmälan: Sker med golf-ID och röstlängden fastställs innan möte via sms. ANMÄLAN 

Enligt stadgarna ska eventuella motioner från medlemmar vara inkomna 4 veckor innan årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari.

Epost: christian.johansson@kalmargk.se


Allt underlag inför årsmötet samt övriga förutsättningar kommer senast 3 veckor dagar innan mötet att finnas tillgängligt på vår hemsida.

Årsmöteshandlingar Vårårsmöte 2021

2020 AB Årsbokslut AB

2020 GK Årsbokslut

2020 Koncern Årsbokslut 

Revisionberättelser Kalmar Golfklubb 2020

Revisionsberättelse Kalmar Golf & Fritid AB 2020

Väl mött till årets vårmöte

Styrelsen

Kalmar Golfklubb