0480-47 21 11 0480-47 24 78

Ditt medlemskap 2021

Vänligen meddela oss eventuella ändringar i ditt medlemskap och innehav av bagbur innan 31/12. OBS Meddelas inga ändringar kvarstår samma medlemskapsform som detta år.
.

  • SPELRÄTT Du som är introduktionsmedlem. För att  teckna ett medlemskap 2021 krävs att du innehar en spelrätt, antingen ägd eller lånad av medlem.
  • DU SOM ÄGER EN SPELRÄTT. Du vet väl om att du kan hyra ut din spelrätt om du själv har ett vilande medlemskap.
  • BAGBUR Om du inte ska ha din bagbur kvar, vänligen meddela detta omgående i så fall.
  • Kom ihåg att det medlemskap du, som spelrättsinnehavare, har vid årets slut är det du förbundit dig till för 2021.

​Här meddelar du oss om du vill ändra ditt medlemskap 2021

​Har du frågor vänligen kontakta:  kansli@kalmargk.se