0480-47 21 11 0480-47 24 78

Banstatus & planerad skötsel

  • Vår målsättning är att så bra som möjligt informera om vad vi gör, hur vi gör det och varför.
  • Fastare och torrare spelytor med GRADEN SANDINJEKTION
  • Bevattning - en av de viktigaste faktorerna för välmående gräs.
  • Vertkalskärning - ser ut som ränder på green. Förbättrar greenstrukturen långsiktigt och stimulerar bildandet av nya gräs-skott

Här kan du läsa om banornas status just nu och våra planerade skötselåtgärder. Vi kommer också lägga upp bilder. Vår målsättning är att så bra som möjligt informera om vad vi gör, hur vi gör det och varför.

Från tid till annan kommer snabba åtgärder krävas på våra banor då vi måste anpassa oss efter vädret och naturens gång. Ibland finns därför inte alla åtgärder vi gör beskrivna på denna sida och vi reserverar oss för ändringar.

2020-11-24  Vi har denna vecka avslutat hålpipsluftningen på Gamla banans greener. Samtliga greener har nu luftats, pluggarna är städade, dressade, borstade och stödsådda - Gamla som Nya. Gamlas greener ser riktigt bra ut och kan vi gå in i vintern i det här tillståndet så är vi väl förberedda för den.

Nya banans greener har reagerat bra sedan de stängdes förra veckan och ser mycket starkare ut redan nu. Vi kommer att försöka lufta de en extra gång (om ytan håller, med tanke på de stora ingreppen för ca en månad sen) innan vintern. Detta för att ta bort den kompaktion som har skapats sedan sist samt för att hjälpa till att leda bort kommande vatten snabbare från ytan.

Djupluftning av fairways på Gamla kommer avslutas denna veckan.

Vi har börjat att lufta samtliga tee ytterligare en gång. Vi hålpipade de i augusti men nu kör vi solida pinnar bara för att skapa kanaler för vatten att ta sig bort från ytan under vintern. Vi hoppas på att bli klara med både Nya och Gamla denna vecka. Efter det är det greenområdernas tur vilket också kommer att sätta punkt på de invintringsmomenten som är planerade innan Jul.

Vi håller för fullt på med att systematiskt gå igenom hela dräneringssystemet på båda banorna. Det innebär att rören och brunnarna blåses rena invändigt med högtryck. Trasiga brunnslock och övervuxna utlopp grävs fram samt andra skavanker som uppstått under året åtgärdas.

Denna veckan kommer Giles som är en bevattningsinjengör, för att GPS mäta in banorna och lägga grunden inför en detaljplan på ett modernt bevattningssystem. 

Framåt efter invintringsarbeten ligger några mindre och större projekt. Vi är flexibla och anpassar oss till vädret -  ett par surområden finns intill greener som vi gräver upp och leder bort vattnet ifrån - 7, 10, 13 och 17 på Gamla; 4, 9, 13 och 14 Nya banan. 

Om vädret inte tillåter dräneringsjobb så kommer vi att jämna till/bygga om några tees - 12:an Nya och 16 Gamla står närmast på tur just nu.

2020-11-02 genomförd skötsel Gamla  Banan -  Vertikalskärning,  och hålpipning av greener. Banan kommer att vara stängd under resten av säsongen. Vid ogynnsamma förhållande flyttas arbetet framåt i tiden. Nya banan kommer att vara öppen för spel.

2020-10-05 genomförd skötsel Nya Banan - GRADEN SANDINJEKTION innebär en renovering av greenytan och uppbyggnaden i översta skiktet genom vertikalskärning, dress och stödsådd. Arbetet genomförs fr.o.m. v41 om vädret tillåter. Banan kommer att vara stängd under vardagar. Vid ogynnsamma förhållande flyttas arbetet framåt i tiden. Nya banan kommer att vara öppen för spel under helgerna , men då bara för medlemmar.

2020-09-14 genomförd skötsel Nya Banan - Dubbel vertikalskärning samt dressning av greener. Stickluftningen görs för att snabbare hjälpa till att leda vatten genom de olika lagren i jordprofilen . Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan.

2020-09-07 genomförd skötsel Gamla Banan - dubbel vertikalskärning samt stödsådd och dressning av greener. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar skottbildning för gräset. Den planerade stödsådden görs för att så in ädlare gräsarter i greenerna, detta leder till högre sjukdomsresistens samt minskar behovet av gödning, bevattning m.m. över tid. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan.

2020-08-31 genomförd skötsel Nya Banan - dubbel vertikalskärning samt dressning av greener. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan.

2020-08-24 genomförd skötsel Gamla Banan - stickluftning, dubbel vertikalskärning samt dressning av greener. Stickluftningen görs för att snabbare hjälpa till att leda vatten genom de olika lagren i jordprofilen . Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan.

2020-08-17 genomförd skötsel Nya Banan - vattenluftning av greener. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden, utan att för den skull påverka bollrullen.

2020-08-10 genomförd skötsel Gamla Banan - vattenluftning av greener. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden, utan att för den skull påverka bollrullen. Tees på Gamla banan hålpipas, stödsås och dressas denna vecka. Under veckan kommer vi också att vertikalskära och dressa greenerna. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset.

2020-07-13 genomförd greenskötsel Gamla Banan - vattenluftning, vertikalskärning. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden, utan att för den skull påverka bollrullen. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset.

2020-07-13 genomförd greenskötsel Nya Banan - knivluftning, vattenluftning, gödsel. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden. Efter mycket spel på banan så ger vi denna veckan greenerna lite extra kärlek för att gräset ska må så bra som möjligt. Bollrullen kommer möjligtvis att vara något trögare och ojämnare än vad vi blivit vana vid de sista veckorna.

2020-07-13 genomförd greenskötsel Gamla Banan - knivluftning, vattenluftning, gödsel. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden. Efter mycket spel på banan så ger vi denna veckan greenerna lite extra kärlek för att gräset ska må så bra som möjligt. Bollrullen kommer möjligtvis att vara något trögare och ojämnare än vad vi blivit vana vid de sista veckorna.

2020-06-22 genomförd skötsel Nya Banan - dubbel vertikalskärning på greener följt av en dressning för att jämna till puttytan. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden, utan att för den skull påverka bollrullen. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan.

2020-06-15 genomförd skötsel Gamla Banan - vattenluftning, dubbel vertikalskärning på greener följt av en dressning för att jämna till puttytan. Vattenluftaren är en maskin som skjuter ner vattenstrålar i jordprofilen, det hjälper oss att få ner vatten till rötterna samt syresätter jorden, utan att för den skull påverka bollrullen. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan. 

2020-06-08 till 2020-06-09 genomförd skötsel Nya Banan - dubbel vertikalskärning, dressning samt hålpipning med 10 mm pinnar följt av stödsådd samt sommarens första granulerade gödselgiva. Det här gör vi för att över tid bygga upp fastare greenytor samt motverka bildning av thatch. Hålpipning är ett verktyg för att verkligen boosta upp gräsets hälsa inför sommarens stress med höga temperaturer och mycket spel. Genom detta förebygger vi black layer -och Antracnose problem längre fram i slutet av sommaren. 

2020-06-01 genomförd skötsel Gamla Banan - dressning samt hålpipning med 8 mm pinnar följt av sommarens första granulerade gödselgiva. Det här gör vi för att över tid bygga upp fastare greenytor samt motverka bildning av thatch. Hålpipning är ett verktyg för att verkligen boosta upp gräsets hälsa inför sommarens stress med höga temperaturer och mycket spel. Genom detta förebygger vi black layer -och Antracnose problem längre fram i slutet av sommaren. 

2020-05-25 genomförd skötsel Nya Banan - dubbel vertikalskärning på greener följt av en dressning för att jämna till puttytan. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen och för att få en torrare miljö vid ytan. 

2020-05-18 genomförd skötsel Gamla Banan - dubbel vertikalskärning på greener följt av en hårdare dressning för att jämna till puttytan. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen, för att få en torrare miljö vid ytan. Greenerna kommer också att luftas med 7 mm solida pinnar för att arbeta ner den tillförda sanden längre ner i jordprofilen. Det här gör vi för att över tid bygga upp fastare greenytor samt motverka bildning av thatch.

På hål 13 sänker vi foregreenytan vänster om green för att få en bättre naturlig avrinning av vattnet från lågpunkten  av den bakre greenytan. Det här gör vi för att inte få stående vatten på green framförallt under vintern men även vid kraftiga skyfall. 

2020-05-11 genomförd skötsel Nya Banan - dubbel vertikalskärning på greener följt av en hårdare dressning för att jämna till puttytan. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen, för att få en torrare miljö vid ytan. Greenerna kommer också att luftas med 7 mm solida pinnar för att arbeta ner den tillförda sanden längre ner i jordprofilen. Det här gör vi för att över tid bygga upp fastare greenytor samt motverka bildning av thatch.

2020-05-04 genomförd skötsel Gamla Banan - dubbel vertikalskärning och hårdare dress på greener. Luftning och vertikalskärning på foregreen och greenområden. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressnignen görs för att jämna till bollrullen, för att få en torrare miljö vid ytan. Greenerna kommer också att vattenluftas måndag-tisdag, det innebär att vi mekaniskt skjuter ner vatten i green ca 15 cm. Detta skapar kanaler för vatten, luft och rötter att nyttja utan att störa bollrullen. Denna åtgärd tar ca 8 timmar för 3 personer att utföra. 

2020-04-27 till 2020-04-28 genomförd skötsel Nya Banan - dubbel vertikalskärning på tees och greener följt av en hårdare dressning på greenerna för att jämna till ytan. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressningen görs för att jämna till bollrullen, för att få en torrare miljö vid ytan. Stödsådd, luftning och gödsling av greenområden och tees pågår på båda banorna parallelt i ungefär 3 veckor framåt - detta är en del av vårskötseln som handlar om att skappa goda förutsättningar för gräset att växa när "värmen kommer". Vi ser en del tillväxt på banorna, men marktemperaturen behöver komma upp över 10 grader innan tillväxten verkligen kommer igång.

Banrapport 20190801

Läsvärt - dessa faktorer påverkar gräsets välmående och påverkar vår skötselplan både på kort och lång sikt.

Mängden sol, mängden vatten, mängden skugga, mängden spel (ju fler ronder desto fler fotsteg på green), näring, klipphöjd, dränering, storlek på green (ju större desto fler möjliga flaggplaceringar och mindra slitage), antal olagade nedslagsmärken, gräsart, tillåtna växtskyddsmedel.

Läsvärt - se vad SGF's bankonsulenter skriver i sin Banskötselblogg. 

Banbloggen