0480-47 21 11 0480-47 24 78

KLUBBEN

Kalmar Golfklubb - I livets alla skeden

Lite historia om Kalmar Golfklubb

Redan på 30-talet började diskussionerna kring en golfbana i Kalmarområdet. Det letades lösningar på vart den skulle kunna passa in, Törnebygård, Kalmarsundsparken och Hagbynäs var områden som var omdiskuterade för projektetet. På våren 1946 stod det tillslut klart av Kalmar stad att det var vid Kläckebergaviken i Norra delen av Kalmar som golfbanan skulle byggas. Där fanns gammal åkermark, skog och framförallt såg man sjön.1947 tog planeringen av en 9 håls slinga fart och ett år senare påbörjades röjningen. 9-10 september 1950 invigdes de första 9 hålen. Dessa hålen kostade klubben 30 000 kr.

Den 23 maj 1947 bildades Kalmar Golfklubb. Ordförande var en man vid namn Ragnar "Gaggen" Jeansson. Dessa första år har beskrivits som "de lyckliga åren". Det fanns ett stort engamang av alla medlemmar vid röjning på banan. Det var arbetsslag på ett 40-tal som med hinkar, spadar och krökta ryggar plockade sten och röjde. Alla samhällsklasser var representerade. Skämten haglade och det var en härlig nybyggaranda. Golfklubben blev allt mer en kär samlingspunkt för många. Inträdeskravet för att bli medlem var på denna tid 10 kr. 75 kr var årsavgiften för en aktivt medlemskap och 25 kr för passivt medlemskap. Under klubbens första årtionden bestod de största intäktern, ca 85% av bidrag och sponsring. 1948 fick klubben ca 12 050 kr i bidrag och klubbens totala intäkter var 14 129 kr.

På 50 och 60-talet hade klubben ett par hundra greenfeegäster om året

1957 invigdes en nytt klubbhus. Tidigare hade det funnits en barack som Skånska Bygg hade lämnat efter sig för 3000 kr som hade tjänat som klubbhus. Det nya klubbhuset innehöll kök, matsal, shop och seketariat. Kostnaden för detta var 22 000 kr.

1966 var 18 hål spelklara. Banan höll redan då en så pass hög internationell standard att den kunde användas även för nationella tävlingar.

"Vid Kläckebergaviken i Kalmarsund finns en av landets bästa golfbanor" - Detta är sammasnfattningen när tidningen Svensk Golf besökte Kalmar Golfklubb 1982. De uppmanade sina läsare att "göra en avkrok till unionsstaden". Banan var redan då känd för sitt spektakulära och svåra första hål över Kalmarsund.

Från att varit en liten och tämligen anspråkslös 9-hålsanläggning växte Kalmar Golfklubb till en modern anläggning med en bana av hög kvalitté.1963 hade klubben 263 medlemmar. Fram till 80-talet steg antalet medlemmar från år till år och därav påbörjades diskussioner kring en utbyggnad. Antingen detta eller medlemstopp. Trängseln på helgerna hade blivit påtaglig och trivseln sämre av medlemmarna. Vid den här tiden var medlemsantalet uppe i 1200 vilket ansågs vara för många för en 18 håls slinga. I ett styrelsebeslut från 1988 kan man läsa att klubbens medlemstal ej får överskrida 1100 varav högst 275 fick vara juniorer.

Vid årsmötet 1989 togs beslut om att utöka med 18 hål till. Röstsiffrorna blev 149 för en ny 18-hålsbana och 48 mot. Det bestämdes även att man skulle mixa de gamla hålen med de nya detta med anledninga av att det inte fanns tillgänglig mark som kunde tas i anspråk i närheten av klubbhuset. Dessutom ville man undvika att få en A och en B bana vilket var en risk om man bibehöll den Gamla banan för sig. Den totala kostanden för att bygga den Nya banan uppgick till 10,5 miljon.

Banan stod spelklar 1992. De mixade banornas benämdes med den Röda respektive den Blåa banan.

Under 80- och 90-talet hade Kalmar Golfklubb stora framgångar med klubbens tävlingsjuniorer. Fina titlar kammades hem av Kalmarungdomarna. "Sveriges mest lovande ungdomar finns i Kalmar" skrev tidningen Svensk Golf 1986. Stjärnor som Mårten Olander, Joakim Haeggman, Lars Herne, Markus Rosenlund, Mats Johansson, Patrik Gottfridsson, Åsa Gottmo, Per-Ulrik Johansson och Pernilla Sterner hade stora framgångar på internationell nivå och satte verkligen Kalmar på den internationella golfkartan.

2017 firade Kalmar Golfklubb 70 år . En hel del har hänt sedan 1947. Framförallt har klubben växt, idag är medlemsantalet ca 2700 medlemmar och klubben har ca 7000 gästspelare per år. Precis som vid de första årtiondenna så sköts klubben till viss del av ideél verksamhet vilket är en viktig del i föreningen. Idag finns även fler anställda som jobbar proffisionellt på golfklubben. 

Från år 2009 delades Röda och Blåa banan upp i Gamla respektive Nya banan. Det jobbas ständigt med utvecklande processer på våra båda banor. I samband med uppdelning av banorna fick den Gamla Banan en ny design då alla greenområden renoverades. Nya Banan har även den utvecklats, 2016 öppnades en ny sträckning av hål 8,9 och 10.  2017 invigdes ett helt nytt klubbhus efter att det gamla rivits till marken. Visionen för klubben " i livets alla skeden" speglar klubbens mål och handlingar. Klubben strävar efter att utöver spelet på våra fina banor skapa mervärden för våra medlemmar och gäster. Precis som på 50-talet så önskar vi att Kalmar Golfklubb ska vara en naturlig träffpunkt för alla kategorier av människor.

Protokoll 23 maj 1947

§10 För år 1947 beslöts en inträdesavgift av kr. 10:-, men däremot ingen årsavgift. Mötet uttalade sig för att söka hålla en kommande årsavgift till Kr 75:- för aktiv medlem och lägst kr 25:- för passiv medlem. 

Protokoll 29 sep 1947

§5 Vidare uttalade klubben sin åsikt att varje medlem borde känna en moralisk förpliktelse att med eget kroppsarbete bidraga med c:a 25 timmar vid ingångsättnade av arbetet på banan. 

Protokoll 16 dec 1948

§11 Caddies i Kläckeberga skall ej betalas med mer än 50 öre ronden, 9 hål.

Protokoll 23 okt 1956

§6 Från Damkommittén förelåg en skrivelse med anhållan att damernas utslagsplatser måste framflyttas så att den sammanlagda längden på hela banan blir 10% kortare än herrarnas. För närvarande är den 9% kortare.