Nedan gäller:

Publicerat: 2021-09-13 - 11:53 - Skrivet av Linn Lindsäth

Lägesförbättring gäller på den finklippta delen av spelfältet. En klubblängd. Nya & Gamla Banan.