Tillfälliga lokala regler

gäller fr.o.m 2017-06-01

Nya banan – Mark under arbete på hål 9 och 10 – spel tillåtet

Nyanlagda kullar och upprensat område med pålagd jord på hål 9 och områden med pålagd jord runt green på hål 10 är mark under arbete/spel tillåtet (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

Gamla banan - Mark under arbete mellan hål 9 och 10 – spel tillåtet

Upprensat område med pålagd jord mellan hål 9 och 10 är mark under arbete/spel tillåtet (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

Brott mot tillfällig lokal regel ger i slagspel två slags plikt och i match är plikten förlust av hål.