0480-47 21 11 0480-47 24 78

Tillfälliga lokala regler

gäller from 2018-04-12

Lägesförbättring – båda banorna

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste spelaren placera bollen på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får spelaren ett slags plikt.

Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

Mark under arbete, spel förbjudet – Nya banan greenområdet hål 10

Droppning får ske enligt regel 25-1 eller som ytterligare ett alternativ i ​angiven droppzon​. Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa marken inom droppzonen. Bollen är i spel om den stannar inom 2 klubblängder från den plats där den träffade banan även om bollen rullar ur droppzonen eller närmare hål.

Brott mot tillfällig lokal regel ger i slagspel två slags plikt och i match är plikten förlust av hål.