0480-47 21 11 0480-47 24 78

Tillfälliga lokala regler

gäller fr.o.m 2017-06-16

Nya banan – Mark under arbete på hål 9 och 10 – spel tillåtet

Nyanlagda kullar och upprensat område med pålagd jord på hål 9 är mark under arbete/spel tillåtet (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

Nya banan – Mark under arbete på hål 10 – spel förbjudet

Nysådda och torvade områden runt green på hål 10 är mark under arbete/spel förbjudet (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

Gamla banan - Mark under arbete mellan hål 9 och 10 – spel tillåtet

Upprensat område med pålagd jord mellan hål 9 och 10 är mark under arbete/spel tillåtet (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

Brott mot tillfällig lokal regel ger i slagspel två slags plikt och i match är plikten förlust av hål.