0480-47 21 11 0480-47 24 78

Tillfällig lokal regel borttagen ” spela bollen som den ligger”

Tillfälliga lokala regeln om lägesförbättring är borttagen fr.o.m.. den 31 maj