0480-47 21 11 0480-47 24 78

Oldgirls

Vår uppgift är att organisera och ansvara för verksamheten för Oldgirls - damer fyllda 60.

Vi välkomnar nya spelare och vill inspirera till tävlingsspel i lättsam form i det vi kallar Oldgirlsgolfen som vi arrangerar varje måndag under säsongen. Genom våra aktiviteter vill vi skapa social samvaro, gemenskap och stärka klubbkänslan. Läs gäna mer om vår verksamhet här.

Vi som är med i kommittén är:

Bibi Palmqvist
Birgitta Theander