0480-47 21 11 0480-47 24 78

Träningsgrupper

När vi komponerar våra träningsgrupper tar vi hänsyn till flera olika faktorer. Den övergripande faktorn är ålder, kön, rätt längd på banan samt var i utvecklingstrappan var och en befinner sig.

Grupperna delas in i:

Äventyrarna 5-7 år, 8-10 år, Bredd 11-12 år, 13-14 år samt 15-18 år.
Från ca 14 års ålder kan man välja ett mer tävlingsinriktat spår med tävlingar utanför klubben och då i första hand Teen Tour, på denna nivå finns det 2 grupper, första gruppen är Utveckling som riktas mot Teen Tour First/Future och nästa är Team 22 som riktas mot Teen Tour Future/Elit. OBS! Ålder gäller det år man fyller det angivna året.

Anmäl dig här till årets träning

Klicka på önskad grupp för träningsinformation:

Äventyrarna 5-10 år

Bredd 11-18 år

Utvecklingsgruppen 14-17 år

Team 22 16-21år