0480-47 21 11 0480-47 24 78

Seniorgolfen

Vårt ansvarsområde:

Vi organiserar golfspelandet för seniorerna. Vi ökar också seniorernas engagemang i föreningsverksamheten. Vi har ett regelbundet utbyte med grannklubbarna samt verkar för en social och glädjefylld gemenskap.

Vår vision:

Seniorgolfen prioriterar social samvaro framför tävling! Men tävlar - det gör vi naturligtvis! Varje tisdag med start i slutet av mars slår jättemånga gentlemän ut i en gemensam shot-gunstart klockan 9.00! Här finns både gamla rävar som spelat sedan de var unga och rena fjunisar som inte spelat mer än några år.

Vi möts på banan i en underbar social mix och har trevligt tillsammans. Här finns inget snobberi utan det är verkligen högt i tak. Här haglar kommentarerna och synpunkterna och här får noviserna både nyttiga råd om regler och tips om både det ena och andra.

Under året anordnar vi 5 resor, med reducerade greenfees, till klubbar i närområdet och vi gör även en höstresa över två dagar till någon attraktiv bana, med bra priser, inom rimligt avstånd.

Har Du officiellt handicap, är fyllda 60 år och tycker detta låter trevligt så har Du naturligtvis alldeles rätt. Det är fantastiskt trevligt! Välkommen i gänget!

Vill Du veta mera eller anmäla dig så kontaktar Du någon av oss.

                                                           

Lars Johnsson Bernt Sjöberg Ulf Näsström Kjell-Åke Jonsson
070 - 747 80 86 073 - 094 61 37 070 - 653 85 45 070 - 922 52 60
lars.skaftnas@gmail.com gob.sjoberg@hotmail.com sm7atl@gmail.com kjellakej@hotmail.se