0480-47 21 11 0480-47 24 78

Damernas årsmöte 2019-10-08

Här finns information och protokoll från damernas årsmöte den 8 oktober 2019

Protokoll fört vid årsmötet för Kalmar Golfklubbs Damsektion 2019 -10-08

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019

1) Mötet öppnades av Iren Persson som hälsade alla Välkomna.

2) Till ordförande för mötet valdes Iren Persson och till sekreterare valdes Johanna Höglander.

3) Anne Jansson och Karin Strandman valdes att justera protokollet.

4) Dagordningen godkändes.

5) Att kallelsen till årsmötet skett i giltig tid godkändes.

6) Iren läste upp årsberättelsen för 2019.

7) Årsmötet röstade för omval av Anne Hällefors och Johanna Höglander  för 2 år, för Iren Persson,Monika Warrebäck och Gunilla h Johnsson återstår 1år.

8) Som föranmäld fråga var information av Mårten Olander om den kommande säsongen 2020. Från klubbens sida önskades att Tisdagsgolfen flyttar till en annan dag för tillgänglighetens skull. Förslag var onsdagar men detta ansågs inte vara bra då det redan nu tydligen är svårt med tider för onsdagsgolfen. Mårten skulle se över hur det kan fungera om vi flyttar till torsdagar i stället. Iren redogjorde för en del förändringar inför 2020, bla kommer varje veckotävling vara avslutande, alltså ingen order of merit utan flera veckopriser. Sponsortävlingar kommer bli två st, ”Bara på skoj”och Damdagen, dessa fyra blir förlagda på en helgdag.

9) Annika Persson lobbade för spelande av Damtouren 2020

10) Iren tackade för ett trevligt 2019 och välkomnade alla till ett nytt golfår 2020

Ordförande                                                Vid protokollet

Iren Persson                                               Johanna Höglander

Justeras:                                                   Justeras:

Anne Jansson                                          Karin Strandman