0480-47 21 11 0480-47 24 78

Golffysen är i full gång

Under vintern 2017-2018 har deltagarantalet på klubbens fysträning på Friskis och Svettis ökat. Det är just nu tre grupper som är igång och kommer hålla på ända in i mars. Här berättar Magnus, tränare på klubben om sina tankar kring golffysen.

"Jag tycker att golffysen är ett toppensätt för våra medlemmar att skapa bra förutsättningar för att kunna utvecklas som golfspelare. Om jag har fysiska begränsingar så blir det svårt att konsekvent kunna utföra en kontrollerad rörelse. De flesta behöver mer rörlighet för att undvika skador och för att kunna förbättra sin slaglängd och precision. Styrka och uthållighet är även det viktiga moment för att kunna orka prestera lika bra på hål 18 som på hål 1. 

För min egen del så är vinterträningen på Friskis & Svettis ett bra sätt att hålla mig igång. Det ger mig även bra förutsättningar för att kunna demonstrera golfrörelser under säsongen. Jag tycker även det är nyttigt att sätta mig i ett "elevperspektiv". Det vill säga att utsätta mig för saker som jag inte känner att jag har stenkoll på. Ur ett tränar perspektiv så ger ju golffysen mig möjlighet att se rörelsemönster hos elever och därigenom en större förståelse för vad var och en kan utföra för rörelser."

Prata med Magnus!

 Vill du ha svar på frågor kring kurser och PT paket kontakta Magnus som är en av tränarna på klubben.

Ditt bästa tips!

Inför årets första runda!