0480-47 21 11 0480-47 24 78

Tillfälliga bokningsregler

På grund av väderförhållanden är banorna för tillfälligt ej bokningsbara förrän fem dagar innan spel. Banorna öppnar för bokning den 9 april med reservation för vädret. För bokning längre fram i tiden, välkomna att kontakta kansliet på 0480-472111.