0480-47 21 11 0480-47 24 78

Status Driving Range

  • Det är max 150 som gäller på vår range!

Här kan du följa status på färdigställandet av stolpar och skyddsnät längs högra sidan på vår Driving Range. Uppdaterad info 18 december.

20191218 Vi är sedan en tid tillbaka i en juridisk process med leverantören av rangestolparna. Samtidigt har vi under hösten fortsatt leta efter alternativa leverantörer för att säkerställa att stolpar och nät är på plats till våren. Vi har ett alternativt förslag att ta ställning till men avvaktar just nu  den juridiska processen med första leverantören.  

20191004 Vi har under denna vecka försökt få bekräftat leverans datum av stolparna från leverantören. Så snart vi har ny information kommer det att publiceras här.

20190909 Testning av den "nya" stolpkonstruktionen har genomförts och resultaten är enligt fabriken goda. Produktion kommer inledas under nästa vecka (v.38) och preliminärt leveransdatum är vecka 41 - andra veckan i oktober.

20190822 En ny stolpe har nu producerats i fabriken och tester kommer göras för att säkerställa att de klarar de vindlaster som är förväntat. Går allt bra kommer fem nya stolpar börja produceras i nästa vecka. Leverans kan då förväntas i slutet av vecka 37.  

20190806 Fabrikatören i Estland (tidigare angavs Tyskland vilket var en misskommunikation), som tar fullt ansvar för att stolparna knäcktes,  har gjort nya belastningsberäkningar med hänsyn till vind och kommit fram till vad de tror är förbättringar som kommer appliceras i de nya stolparna. De nya stolpar kommer börja produceras under nästa vecka i fabriken. Leveransdag är ännu ej bekräftat men tidigast v. 36-37.

20190730 Under förra veckan konstaterades att fabrikatören gjkort en miss i konstruktionsberäkningen av stolparna. Nya stolpar har börjat produceras med de nya beräkningarna. Leveransdatum är ännu ej bekräftat.

20190712 De "nya" stolparna, där två av fem bröts, bara några dagar efter att vi rest dem i mitten av juni monterades ner av leverantören och skickades tillbaka till fabriken för utredning. I förra veckan fick vi besked att de upptäckt konstruktionsfel  på ett par ställen i stolparna och nu produceras fem st. nya stolpar. De har tagit fullt ansvar för det som hänt. Vi har 15 års garanti på stolparna och att de med nät upphängda ska klara vindar upp till 20 m/s.

Läs om bakgrunden och när de ny stoplarna bröts