0480-47 21 11 0480-47 24 78

Så här påverkas golfspelet av Coronaviruset

Kalmar Golfklubb följer de rekommendationer som är i SGFs linje kring hur vi förebyggar smitta av Coronavirus på golfbanan.

Undvik spel

Om du har minsta symtom på coronaviruset.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste centreras i hålet bör det ske med ”handsk-handen”, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör det ske med ”handsk-handen”.

Bunkrar

Efter att krattorna varit bortplockade så har dessa placerats ut igen och används som vanligt.