0480-47 21 11 0480-47 24 78

Mårten Olander slutar som klubbchef efter årets säsong

  • Klubbchef Mårten Olander slutar efter årets säsong!

- Det har varit en förmån att få leda och utveckla golfklubben i en positiv riktning sedan 2014. Nu är tiden mogen att gå vidare mot nya utmaningar.

Golfen har varit en stor del av mitt liv och i mycket format den jag är. Efter sju år som klubbchef känner jag nu att tiden är mogen för mig att gå vidare professionellt och söka mig till nya utmaningar.

Jag har utmanats, utvecklats och tagit lärdom under de här åren vilket jag kommer ha stor nytta av framåt.

Att verka för klubbens vision – Kalmar GK i livets alla skeden och grundvärdering att kontinuerligt utveckla har alltid känts motiverande.

Det har varit en stor förmån att tillsammans med mina medarbetare och alla ideellt engagerade få driva och utveckla golfklubben under de här åren.

Ett stort och innerligt TACK från mig!  Vi ses på klubben!

Mårten Olander

____

"Vi vill från klubbens sida tacka Mårten för hans insats under de här åren. Inte minst hans insats i samband med byggnationen av det nya klubbhuset som inneburit ett stort lyft för Kalmar GK som en mötesplats. Vi kommer nu att inleda arbetet med att rekrytera en ny klubbchef för att förhoppningsvis kunna presentera en efterträdare innan säsongen är slut."

Eje Wictorson, ordförande