0480-47 21 11 0480-47 24 78

Banstatus & planerad skötsel

  • Vår målsättning är att så bra som möjligt informera om vad vi gör, hur vi gör det och varför.
  • Bevattning - en av de viktigaste faktorerna för välmående gräs.
  • Vertkalskärning - ser ut som ränder på green. Förbättrar greenstrukturen långsiktigt och stimulerar bildandet av nya gräs-skott

Här kan du läsa om banornas status just nu och våra planerade skötselåtgärder. Vi kommer också lägga upp bilder. Vår målsättning är att så bra som möjligt informera om vad vi gör, hur vi gör det och varför.

Från tid till annan kommer snabba åtgärder krävas på våra banor då vi måste anpassa oss efter vädret och naturens gång. Ibland finns därför inte alla åtgärder vi gör beskrivna på denna sida och vi reserverar oss för ändringar.

2019-10-28 till 2019-11-01 skötsel Gamla Banan - vi hann inte med allt förra veckan så fortsätter denna veckan också

2019-10-21 till 2019-10-25 skötsel Gamla banan - hålpipning och dressning av greener och fairway. Mekanisk borttagning av organiskt material under ytan som skapar en luftigare och bättre dränerande yta inför vintern.

20191007 planerad skötsel Gamla banan - hålpipning och dressning av tees. Mekanisk borttagning av organiskt material under ytan som skapar en luftigare och bättre dränerande yta inför vintern. På så vis förebygger vi svampangrepp både på kort och lång sikt. Greenerna knivluftas och dressas. Knivluftningen skapar kanaler för snabbare perkolation av vatten igenom profilen utan att märkbart påverka bollrullen efter vältning. 

20191001 planerad skötsel Gamla banan - stödsådd av svagare områden på green. Påverkar inte spelet märkbart efter vältning. Vi förbättrar greenkvalitén både på kort och lång sikt eftersom de insådda gräsarterna står starkare emot slitage och svampangrepp. 

20190930 planerad skötsel Nya banan - luftning, vertikalskärning och dressning av foregreen och greenområden, utöver detta dressas även greenerna lätt. Vi tillför syre till gräsrötterna, förbättrar jordens struktur och skapar på sikt en torrare spelyta på främst foregreen.

20190923 planerad skötsel Gamla banan - vertikalskärning och dressning av greenerna och luftning av greenområden. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressnignen görs för att jämna till bollrullen, för att få en torrare miljö vid ytan samt för att skydda det nya gräset som såtts in de senaste veckorna.

20190916 planerad skötsel Nya banan - djup vertikalskärning och dressning av greenerna, samt luftning av tees. Vertikalskärningen minskar organiskt material vid ytan och främjar ny skottbildning för gräset. Sanddressnignen görs för att jämna till bollrullen, för att få en torrare miljö vid ytan samt för att skydda det nya gräset som såtts in de senaste veckorna. Vi ser nu att det kommer mer och mer gräs i fläckarna så vi kommer att jobba med att få det nya gräset att sprida ut sig till en ordentlig turf igen.

20190909 planerad skötsel Gamla banan - stickluftning (solida pinnar) av samtliga greener och sanddressning i håligheterna. Stickluftning gör vi för att förbättra genomsläppligheten (perkolation) av vatten och näring djupare ner i greenprofilen. Detta skapar kanaler för vatten, luft och rötter att nyttja.

20190902-0903 genomförd skötsel Nya banan - OBS! Ändrad bana från tidigare planering. Vi genomför hålpipning av samtliga greener och sanddressning i håligheterna. Hålpipningen gör vi för att ta hand om organiskt material längre ner i greenprofilen och i kombination med sanddressningen förbättras greenstrukturen och percolationen (genomsläpplighet) långsiktigt. Under tveckan vältas greenerna extra för bättre rull. Årgärd beräknas vara läkt till helgen 13-14 september.

20190826 planerad skötsel Gamla banan - stickluftning (solida pinnar) av samtliga greener och sanddressning i håligheterna. Stickluftning gör vi för att förbättra genomsläppligheten (perkolation) av vatten och näring djupare ner i greenprofilen. Detta skapar kanaler för vatten, luft och rötter att nyttja.

20190819 genomförd skötsel Nya banan - vi valde att inte vertikalskära greenerna då de fortfarande  återhämtar sig från Anthracnose utbrottet och en skärning stressar gräset. Däremot gjorde vi en lätt sanddressning för att jämna till greenerna. Normalt gör vi vertikalskärning varje vecka för att ta bort organiskt material som bildas vid ytan, förbättra greenstrukturen långsiktigt och för att stimulera bildandet av nya gräs-skott vilket leder till bättre textur av greenytan.

20190812 genomförd skötsel Gamla banan - vattenluftning av samtliga greener. Det innebär att vi mekaniskt skjuter ner vatten i green ca 15 cm. Detta skapar kanaler för vatten, luft och rötter att nyttja. Denna åtgärd tar ca 8 timmar för 3 personer. Vi har stödsått alla greener - detta syns genom ränder var 3e cm på greenerna. Detta följdes upp av en lätt sanddress och vältning för att jämna till greenytan. Under tisdag och onsdag vältas greenerna extra för bättre rull.

Banrapport 20190801

Läsvärt - dessa faktorer påverkar gräsets välmående och påverkar vår skötselplan både på kort och lång sikt.

Mängden sol, mängden vatten, mängden skugga, mängden spel (ju fler ronder desto fler fotsteg på green), näring, klipphöjd, dränering, storlek på green (ju större desto fler möjliga flaggplaceringar och mindra slitage), antal olagade nedslagsmärken, gräsart, tillåtna växtskyddsmedel