0480-47 21 11 0480-47 24 78

Angående Players1st utskick

"Fick ett konstigt mail från Er idag angående utträde ur klubben." Det är många av er som fått detta mejl i veckan ifrån medlemsenkäten Players 1st. Det är INTE Kalmar Golfklubb som skickat ut detta utan det kom från golfförbundet. LÄS MER OM FÖRKLARINGEN

LÄS MER OM FÖRKLARINGEN HÄR